Úvod / Obchodní podmínkyObchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bichoraro.cz. Podmínky jsou závazným ustanovením a blíže vymezují vzájemný obchodní vztah, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi, jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu www.bichoraro.cz (dále jen Prodávající).

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.

 

Reklamační řád:

 

1. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.
2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně nebo e-mailem ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího:
Jana Rezková , Průběžná 135, Vestec, 25242
3. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury.V případě že kupující neobdržel fakturu prosím uveďte jméno a číslo objednávky.
4. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
5. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení.
6. Doba vyřízení reklamace prostřednictvím našeho internetového obchodu je 30 dnů.
7. O reklamaci nás ihned po odeslání informujte mailem: info@bichoraro.cz, nebo telefonicky: 732 821 387.

 

Záruční doba:

 

Záruční doba na veškeré spotřební zboží je min. 24 měsíců.

 

Možnost uplatnění rozporu s kupní smlouvou:

 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Záruka vrácení peněz:

 

Aby pro vás bylo nakupování na www.bichoraro.cz opravdu bezrizikové, dodržujeme zásadu "Záruka vrácení peněz". Je nám jasné, že nemáte možnost si zboží námi nabízené předem prohlédnout. Můžete se zmýlit a můžete tak obdržet zboží, které skutečně naprosto nevyužijete.
Jestliže zjistíte bezprostředně po obdržení zboží, že vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ji bez uvedení důvodu vrátit a budou vám zaslány peníze zpět (peníze vracíme bankovním převodem / vrácení jiným způsobem je možné konzultovat individuálně).

 

Podmínky vrácení peněz jsou:

 

Zboží musí být naprosto neporušené, v přiměřeném obalu, dobře zabalené a schopné dalšího prodeje. Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží. Uvést jméno a číslo objednávky.
Jsou vráceny pouze peníze za zboží, nikoli poštovné a balné. Reklamace zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou (doporučujeme pojištěnou doporučenou zásilku na částku odpovídající hodnotě zboží), dobírkou nebude přijata. Nebo osobně v našem kamenném obchodě.

 

 

Reklamace zasílejte na adresu:

 

Bichoraro

Jana Rezková

Průběžná 135

Vestec

252 42

e-mail: info@bichoraro.cz

 

Důležité upozornění: Informujte nás prosím i v případech, že obdržíte poškozenou zásilku. Bohužel nemůžeme za bezchybné doručení ručit, ale i těmito reklamacemi se zabýváme.

 

Poštovné a balné:

 

Balné - zdarma


Poštovné:


- nad 2.000,- Kč - zdarma.

 

Platba dobírkou:

 

Platební metoda "dobírka" značí, že zboží bude expedováno a hrazeno dobírkou, tedy v hotovosti při převzetí zboží, doručeného prostřednictvím České pošty, s.p.

 

Velikosti a číslování obuvi:

 

Veškeré velikosti obuvi jsou na našich stránkách uváděné v US číslování (pokud není uvedeno jinak).

 

Připomínky a stížnosti:

 

Pokud máte jakékoliv připomínky nebo stížnosti, zasílejte je na e-mail: info@bichoraro.cz.

 

 
close
close